Anor

Lars Gustav Meijers anor


Lars Gustav härstammar från den stora klock- och styckgjutarsläkten Meijer som var verksam i Riga i slutet av 1500-talet och som flyttade till Stockholm på 1620-talet.


På 1630-talet invandrade en vallon, Martin Frumerie, till Finspång och vars barnbarnsbarn, Margareta Frumerie, var Lars Gustavs farmor.


Bland övriga anor kan nämnas:


Pemer som invandrade från Augsburg i Tyskland på 1630-talet.


Nils Stensson Bratt som adlades i Örebro år 1456.


Erik von der Linder som adlades år 1631.

Uppdateratad

2021-01-18