Avverkning på Mörthöjden

Efter avverkningen på Mörthöjden 2021

Den sedan länge väntade / befarade avverkningen genomfördes

juli 2021


Inte mycket är sig likt. Utsikten är fantastisk.

När Lars Gustaf kom hit 1780 såg han nog halvvägs hem till Maxstad, Östra Fågelvik.

Men det känns inte Mörthöjden, man kanske vänjer sig


Det återstår att se vad som händer med övrig växtlighet.


Efter att räknat årsringarna på ett 20-tal stubbar, kan man konstatera att träden planterades i slutet av 60-talet

(nästan alla har 53 årsringar).


Det som lämnats är lövträd, inklusive äppelträdet som bär frukt för första gången! (se fliken "flora & fauna på Mörthöjden")

Uppdateratad

2021-07-24