Foton

Uppdateratad

2021-07-24

Mörthöjden i slutet av 40-talet

Meijer-syskon från Mörthöjden Jenny, Klas, Selma, Vilhelm och Matilda

Mörthöjden i slutet av 40-talet

Torpet byggt 2004 - 2005 på den plats ett av de ursprungliga torpen stod

Den raserade ladugården 1989 - 

- samma plats vindskyddet 2004

-samma plats efter avverkningen 2021

Gökotta på Mörthöjden 2019

Medalj Gerhard Meijer 1704 - 1784

8,1 cm eldrör till 3-pundig kanon Meyer 1665

Skeppsklocka att slå glas med

Johan Meyer 1677

Mörsare tillverkad av Johan Meyer 

Kassör Halvarsson vid Meijer´s kanoner i von der Lindes port på Västerlånggatan 68                             anno 1994          

Torkria från Mörthöjden. Flyttad till Hembygdsgården 1944 

Rest efter hölada?

Matkällare "Johangården"