Medlemsinfo

Medlemsinfo

Aktuellt

Uppdateratad

2022-08-02

Följande finns för beställning genom insättning av angivet belopp på föreningens plusgiro 63 70 853-1. glöm inte att ange namn och adress.


  • Meijer-register innehållande ca 1000 ättlingar och ca 30 anfäder till förste Meijer i Mörthöjden. Kostnad 180 kr + 69 kr för portopåse.


  • Klockförteckning innehåller 421 kyrkklockor som gjutits av gjutarsläkten Meijer. Kostnad 50 kr + porto.


  • Säfs-Svensk ordlista. 20 kr + porto


  • Adresslista till Meijer släktförenings medlemmar. Kostnad 20 kr + porto

.

  • Dokument om släktanknytning till Birger Jarl. Kostnad 75 Skr + 45 kr för portopåse.

  • Vårt släktträd på Ancestry: Vill du ha tillgång till släktträdet för att titta eller komplettera,

Skicka ett medelande från fliken ”kontakt” och skriv: släktträd, ange även din mejladress som finns i vår medlemsförteckning. Du får då ett mejl från Ancestry, klicka på ”klicka här”du kommer då till en länk, där du antingen skapa ett gratiskonto eller logga in på ett befintligt konto