Meijerträff 2022

Meijerträffen 2022

Uppdateratad

2022-08-02

2022-års släktmöte hölls i Fredriksbergs Folkets hus.

Drygt 20 medlemmar deltog.

Mötet började med kaffe, smörgås och mötesförhandlingar,.

Beslut togs om att höja avgiften för enskilda till 75 kr / familj 150 kr på grund av höjda portokostnader.

Mötet beslöt också att års-utskicket kommer som kopierade A4 sidor istället för tryckta sidor

Det blev omval på de flesta styrelseposter


Därefter hölls information om facebooksidan hemsidan och släktträdet hos Ancestry.

Lunchen avnjöts efter enpromenad till Nya Timjan.

På tillbakavägen till Folkets hus besöktes ”Pörtet”,som är en utställning med tips på besöksmål i finnmarken.

Efter pörtet blev det besök på Hembygdsgården, där bl.a.rök-och spisstugan,Museet ock inte minst torkrian från Mörthöjden besöktes.

Mötet avslutades på Folkets hus med fika och sammanfattning av dagen

Pörtet i Fredriksberg

Meijers Ria från Mörthöjden